Aankomst en Vertrek

 

​Minimumverblijf. U kunt elke dag aankomen of vertrekken. Er geldt een minimumverblijf van 7 nachten, tenzij anders aangegeven. De aankomsttijd is 14.00 uur of later; wij vragen u de accommodatie uiterlijk om 09.00 uur te verlaten om de schoonmaakster de gelegenheid te geven de accommodatie voor de volgende huurder tijdig gereed te hebben. Wilt u op de dag van vertrek de accommodatie blijven gebruiken tot de middag of de avond (i.v.m. retourvlucht) dan kunt u, om zeker te zijn, een 'late check out' reserveren. Een late check out geeft u recht op gebruik van de woning tot het op de reserveringsbevestiging aangegeven tijdstip. Voor een vroege check-in gelden soms soortgelijke mogelijkheden; vraagt u er even naar.

Gebruik van de accommodatie

De accommodatie is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. U wordt geacht rekening te houden met de opvattingen zoals deze voor het bewonen van luxe woonwijken op Curaçao gelden. Dit betekent o.a. dat geen sprake mag zijn van overlast voor buurtbewoners (in wat voor vorm dan ook), naakt of topless zonnen en/of het houden van feesten en andere bijeenkomsten waar meer dan het aantal geboekte personen aanwezig zal zijn (tenzij u tevoren schriftelijke toestemming van de verhuurder of iemand namens hem, heeft gekregen). Raadpleeg bij twijfel vooraf de verhuurder en/of beheerder.

Prijzen

In de prijstabel vindt u de prijzen van de woning met het aantal slaapkamers dat ter beschikking wordt gesteld. Per slaapkamer geldt een maximum van 2 personen. Eén kinderbedje kan in het algemeen worden bijgeplaatst zonder extra kosten. Meerdere kinderbedjes zijn op aanvraag leverbaar, zo lang de voorraad strekt en tegen kostprijs. Niet-geboekte slaapkamers worden afgesloten tijdens uw verblijf, maar u behoudt de accommodatie uiteraard voor alleengebruik. Tevens treft u in de accommodatie-informatie de kosten van de eindschoonmaak en het vrije verbruik van elektriciteit aan. Deze zijn meestal afhankelijk van het aantal slaapkamers dat ter beschikking is gesteld.

Optie, reservering, betaling en borgsom

Voordat u reserveert kunt u een optie nemen. In deze periode heeft u dan bijvoorbeeld de gelegenheid vluchten te regelen. Gedurende de optieperiode wordt de accommodatie door ons niet aan iemand anders toegezegd. De lengte van de optieperiode is afhankelijk van de vraag naar beschikbaarheid en wordt tevoren met u afgesproken; veelal gaat het om een week. Verder wordt de afspraak gemaakt dat, als iemand anders in de optieperiode de accommodatie wil huren, u nog 24 uur de gelegenheid krijgt een definitieve beslissing te nemen. Daarna vervalt de optie automatisch.

Zodra u reserveert, is dat bindend en wordt de accommodatie 10 dagen vastgehouden. U ontvangt een huurovereenkomst (tevens factuur). In genoemde periode dient uw aanbetaling op de aangegeven rekening te zijn bijgeschreven, anders vervalt uw reserveringsverzoek. Als u wel reserveert, maar de reservering vervalt door het uitblijven van uw aanbetaling, zijn de annuleringskosten minimaal € 150,-.
De aanbetaling bedraagt 50% van de huursom van de woning; de resterende betaling (de andere 50% van de huursom van de accommodatie) dient uiterlijk 4 weken voor aankomst op de rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven.

De borgsom bedraagt € 300,-. De borgsom wordt i.h.a. 14 dagen na uw vertrek teruggestort onder aftrek van kosten en schaden die voor uw rekening komen.

Overeenkomst

De huurovereenkomst is een bindende overeenkomst tussen de eigenaar van de accommodatie en de huurder. Deze wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die, na ontvangst, voor beide partijen bindend is. 

Inbegrepen in de huurprijs

Wel inbegrepen: staat vermeld bij elke accommodatie. Dit kan per accommodatie verschillen.
Niet inbegrepen: staat vermeld bij elke accommodatie. Dit kan per accommodatie verschillen.
In het algemeen is elektriciteit niet onbeperkt inbegrepen; de kosten van elektriciteit zijn zeer hoog op Curacao. Let u hier bij elke accommodatie goed op.
Voor de eindschoonmaak geldt in het algemeen een verplichte toeslag; de eindschoonmaak kan niet zelf worden gedaan.Televisie (satellietontvangst is gebruikelijk, incl. Nederland 1/2/3 en BVN) en draadloos internet zijn inclusief.

Kinderen

Kinderen die bij de ouders op de kamer in een kinderbedje slapen, logeren bij de meeste accommodaties gratis. Natuurlijk wordt er voor het kind linnengoed en handdoeken ter beschikking gesteld. Voor een kinderbedje (60x120 cm) geldt een maximum leeftijd van 2 jaar bij aankomst.

Handdoeken en linnengoed

Tijdens uw verblijf wordt de woning voorzien van linnengoed; de hoeveelheid en frequentie van de wissel kan echter per accommodatie verschillen. 

Aansprakelijkheid eigenaar (verhuurder)

De eigenaar (verhuurder) is niet aansprakelijk voor:

  • Diefstal, schade of verlies tijdens de huurperiode van de woning;
  • Ongevallen in en om de woning;
  • Tijdelijke storingen aan apparatuur in en om de woning en tijdelijke storingen in stroom of water- voorziening;
  • Overmacht van welke aard dan ook, daarin begrepen storingen in de levering van elektriciteit, water en kookgas;
  • Kennelijke fouten gemaakt door de huurder van welke aard dan ook;
  • (overlast van) bouwactiviteiten buiten het gehuurde perceel;
  • ​(overlast van) geluid buiten het gehuurde perceel.

Indien het privé-zwembad buiten toedoen van de huurder tijdelijk niet gebruikt kan worden, vergoedt de verhuurder een bedrag van NAF 25,00 per dag zolang deze situatie zich voordoet, ingaande de 5e dag nadat het zwembad buiten gebruik is geraakt. De verhuurder spant zich in deze situatie zo kort mogelijk te laten duren.

Aansprakelijkheid huurder

De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor door hem toegebrachte schade aan de woning, het zwembad, de tuin of aan de inboedel. Schades dienen altijd gemeld te worden aan de lokale beheerder, ook als deze door de huurder zelf hersteld (kunnen) worden. Zelf herstellen is niet toegestaan. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt, brengen wij de reparatie/vervangingskosten in rekening.

Verzekeringen

De eigenaar (verhuurder) heeft het huis en de aan eigenaar (verhuurder) toebehorende inventaris verzekerd tegen de gebruikelijke risico's en op de gebruikelijke condities bij een lokale verzekeringsmaatschappij. De aan huurder toebehorende goederen zijn niet op deze verzekering verzekerd. Wij raden u aan een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

Alarm

Indien de woning is voorzien van een werkende alarminstallatie is de huurder verplicht deze te gebruiken indien de woning door alle personen wordt verlaten. De huurder is bekend met het feit dat, indien het alarm niet blijkt te zijn gebruikt, schade door diefstal en inbraak voor zijn rekening komt indien de verzekeringsmaatschappij van verhuurder om deze reden geen of een onvolledige uitkering zou verstrekken.
De beheerder zal instructie geven over de werking van het alarm bij de check-in van de woning.

Achterlaten van de woning bij uw vertrek

De beheerder zal u vertellen hoe de woning (en dan met name de keuken) bij vertrek dient te worden achtergelaten. De eindschoonmaak is inclusief (tegen verplichte toeslag), maar de apparatuur in de keuken dient in principe schoon te worden achtergelaten. Mocht u daarbij hulp van een schoonmaakster wensen, dan kan dat in overleg met de beheerder en tegen lokaal tarief.
De huurder is verantwoordelijk voor het afval dat hij achterlaat. Het gebruik van een vuilcontainer is gratis; overtollig afval dient hij zelf weg te brengen naar de zgn. Landfill. Afval mag niet buiten een container worden aangeboden cf. de wetgeving op Curaçao (ter voorkoming van overlast door dieren).
Vraagt u er even naar bij de beheerder.

Annuleren en wijzigen

Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan gelden in het algemeen de volgende annuleringsbepalingen:

  • Indien volledige herverhuur lukt: administratiekosten van € 150,-
  • Indien herverhuur gedeeltelijk lukt: administratiekosten van € 150,- vermeerderd met de som van de huurprijs over de dagen dat herverhuur niet meer lukt;
  • Indien herverhuur in het geheel niet meer lukt: de volledige huursom

Per accommodatie kunnen deze echter verschillen.

Indien u (of een deel van uw reisgezelschap) eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats. De eigenaar (verhuurder) heeft recht op inzage van de uitkering krachtens een door de huurder afgesloten annuleringsverzekering. De restitutie door de eigenaar (verhuurder) zal nimmer meer bedragen dan het niet door een annuleringskostenverzekeraar vergoede gedeelte. 

Wij raden u sterk aan een annuleringskostenverzekering af te sluiten voor de volledige huursom en uw reiskosten. Indien u een zgn. doorlopende annuleringskostenverzekering heeft, raden wij u aan het verzekerde bedrag daarvan te controleren bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

Roken, drugs en alchohol

Roken
Op Curaçao leeft u buiten. Daar kunt u natuurlijk uw geliefde rokertje opsteken, maar in de accommodatie is roken niet toegestaan. Bij geconstateerde overtreding, ook als u de woning al heeft verlaten maar voordat er nieuwe gasten zijn gearriveerd, zullen wij de woning door een professioneel schoonmaakbedrijf laten reinigen waarvan de kosten, met een minimum van EUR 300,00, voor uw rekening zijn.

Drugs
Het gebruik van drugs en/of geestverruimende middelen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan op het terrein van de woning en binnen de woning. Bij geconstateerde overtreding kan de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang door de verhuurder/ beheerder worden beëindigd zonder recht op enige restitutie.

Alcohol
Wij verzoeken u dringend bij het nuttigen van alcoholische dranken dusdanige hoeveelheden te vermijden waarbij overlast voor de buren zou kunnen ontstaan. Bij klachten van omwonenden kan de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang door de verhuurder/ beheerder worden beëindigd zonder recht op enige restitutie.

Naturisme en topless zonnen

Wij maken u erop attent dat naturisme en topless zonnen, in en om de accommodatie niet is toegestaan. Houd u rekening met de geldende opvattingen over dit soort zaken op Curaçao, die duidelijk afwijken van de Nederlandse. Op een beperkt aantal (niet-openbare) stranden mag u overigens wel topless zonnen. Dit staat duidelijk bij de ingang van het strand aangegeven.

Homosexualiteit

Houd u er ook rekening mee dat de lokale cultuur in het algemeen (nog steeds) afwijzend reageert op uitingen van een homosexuele relatie. Ook dit wijkt dus sterk af van de Nederlandse opvattingen. Het is goed dit te beseffen als u zich in het openbare leven bevindt.

Beheer

De accommodaties worden beheerd door de eigenaar en diens vervanger. Deze verzorgen de check-in, check-out en zijn tijdens uw verblijf uw persoonlijke aanspreekpunt. In het algemeen zijn zij 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor calamiteiten. Houd u er rekening mee dat de accommodatie regelmatig schoongemaakt wordt, de tuin wordt onderhouden en er soms acute reparaties moeten plaatsvinden. Hierdoor zal soms personeel van of namens de lokale beheerder de woning moeten kunnen betreden. Dit doen zij uiteraard in overleg met u, zodat u tevoren weet wanneer u dit mag verwachten; is dat niet mogelijk, dan laten zij bericht achter. Wij vragen om uw begrip hiervoor. In verreweg de meeste gevallen hoeft u daar uiteraard niet voor thuis te blijven.

Toepasselijkheid van deze reserveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn in algemene zin van toepassing op de accommodaties. De eigenaar/verhuurder behoudt zich het recht voor van deze bepalingen af te wijken. Dat staat dan zoveel mogelijk vermeld bij de betreffende accommodatie-informatie op deze website. Afwijkende bepalingen hebben altijd voorrang boven deze algemene bepalingen. Indien deze bepalingen in een andere taal zijn gesteld, zijn de Nederlandstalige bepalingen leidend bij eventuele geschillen.